0
توسط
در
ارسال شده در

شیربرقی N.O 220v

شیر برقی نرمالی اپن ۲۲۰ ولت (n/o 220 v): شیربرقی N.O 220v یک نوع شیر برقی است که در سیستم های صنعتی، تجاری و خانگی برای کنترل جریان سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیر در حالت عادی و بدون [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

شیربرقی N.O 24v

شیر برقی نرمالی اپن 24 ولت (n/o 24v): شیربرقی N.O 24v یک نوع شیر برقی است که در سیستم های صنعتی، تجاری و خانگی برای کنترل جریان سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیر در حالت عادی و بدون برق [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

N.C 220v شیربرقی

شیر برقی نرمالی کلوز ۲۲۰ ولت (n/c 220 v): شیربرقی N.C 220v یک نوع شیر برقی است که در سیستم های صنعتی، تجاری و خانگی برای کنترل جریان سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیر در حالت عادی و بدون [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

N.C 24v شیربرقی

شیر برقی نرمالی کلوز 24 ولت (n/c 220 v): شیربرقی N.C 24v یک نوع شیر برقی است که در سیستم های صنعتی، تجاری و خانگی برای کنترل جریان سیالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیر در حالت عادی و بدون [...]

0
توسط
در
ارسال شده در

BLOCK-RBC90-160

آنلودر به طور کلی، عبارت “آنلودر” به دستگاهی اشاره می‌کند که برای بارگیری و حمل بارهای سنگین و مواد مختلف استفاده می‌شود. آنلودرها معمولاً در صنایع مانند ساخت و ساز، معدن، بنادر و [...]