پایه فیلترها تنوع نسبتاً زیادی دارند، بطور مثال در انواع مدلهای VTDM معمولا به صورت دوقلو بوده و دارای یک فیلتر سپراتور و یک فیلتر روغن می باشند.
و یا در مدلهای VTFT دارای یک یا دو فیلتر روغن می باشند که با ظرفیتهای مختلف برای عبور جریان سیال هوا و روغن عرضه می شوند .برخی ازین پایه فیلترها دارای مینیمم پرشرولو هستندکه با آنها می توان حداقل فشار عبور روغن به مخزن اصلی را کنترل کرد. همینطور در تمام این پایه فیلترها فشنگی و شیرترموستاتیک تعبیه شده و این قابلیت را ایجاد می کند که در صورت افزایش دمای روغن از حد معمول (°71 )مسیری باز شود و روغن با دمای بالا به رادیاتور جهت عملیات خنککاری هدایت شده و پس از خنک شدن به مسیر گردش روغن در کمپرسور باز گردد.


دسته‌های محصولات

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید