شیر حداقل فشار یک قطعه در کمپرسورها است که وظیفه‌ی ثابت نگه داشتن فشار مناسب جهت به‌گردش آوردن روغن را در زمانی که کمپرسور در حالت “unload” (بی‌باری) است، بر عهده دارد. این شیر از کاهش فشار در داخل کمپرسور جلوگیری کرده و با ایجاد فشار اولیه مناسب، به گردش روغن کمک می‌کند. همچنین، این دستگاه از برگشت هوای مخزن ذخیره هوا به داخل مخزن سپراتور و واحد هواساز جلوگیری می‌کند. این قطعه باعث می‌شود که فشار داخل کمپرسور حداقل در حدود ۲.۵ بار نگه‌داشته شود تا بهینه‌سازی گردش روغن در سیستم انجام شود.

مزایا و معایب شیر حداقل فشار

مزایا:

 1.  حفظ فشار مناسب درون کمپرسور در زمان حالت “unload”، که منجر به بهینه‌سازی گردش روغن و کاهش دمای روغن در کمپرسور می‌شود.
 2.  تأمین فشار اولیه جهت تحریک دریچه آنلودر و جلوگیری از برگشت هوا به داخل مخزن سپراتور و واحد هواساز.
 3.  کاهش خطر نقصان عملکرد کمپرسور و افزایش عمر مفید آن به دلیل کاهش دمای روغن و بهینه‌سازی گردش آن.

معایب:

 1.  اگر شیر حداقل فشار به درستی عمل نکند، ممکن است فشار مناسب درون کمپرسور حفظ نشده و از عملکرد بهینه کمپرسور کاسته شود.
 2.  احتمال خرابی یا نقصان در عملکرد این دستگاه، که می‌تواند منجر به افزایش دمای روغن و خطرات احتمالی برای کمپرسور شود.
 3.  نیاز به تعویض و نگهداری دوره‌ای برای اطمینان از عملکرد صحیح این دستگاه و جلوگیری از مشکلات زمینه‌ای در کمپرسور.

وظیفه اصلی شیر حداقل فشار

شیر حداقل فشار در سیستم کمپرسورها، وظیفه مهمی را در حفظ عملکرد بهینه و ایمنی این دستگاه‌ها بر عهده دارد. وظیفه اصلی این شیر، حفظ یک فشار حداقل درون کمپرسور در زمانی که کمپرسور در حالت “unload” یا بی‌باری است، است. در این زمان، فشار هوا درون کمپرسور کاهش می‌یابد و این ممکن است منجر به کاهش گردش روغن درون کمپرسور و افزایش دمای روغن شود که باعث کاهش عمر مفید و کارایی کمپرسور می‌شود.

با استفاده از این محصول، یک فشار حداقل درون کمپرسور حفظ می‌شود که باعث می‌شود گردش روغن به طور بهینه انجام شود و دمای روغن در محدوده مطلوبی باقی بماند. این اقدام نه تنها از آسیب دیدن قطعات و اجزای کمپرسور به دلیل دمای بیش از حد جلوگیری می‌کند، بلکه به بهره‌وری و عمر مفید کمپرسور کمک می‌کند.

 1. به طور کلی، این دستگاه به عنوان یک عنصر مهم در سیستم کمپرسور، وظایف اصلی زیر را دارد:
  حفظ فشار مناسب درون کمپرسور در زمان بی باری.
 2.  جلوگیری از افزایش دمای روغن و کاهش گردش آن.
 3.  بهبود عمر مفید و کارایی کمپرسور.

با توجه به اهمیت وظایف این شیر، نگهداری و تعمیرات دوره‌ای آن برای حفظ عملکرد بهینه کمپرسور بسیار اساسی است.

اصول عملکرد شیر حداقل فشار

اصول عملکرد شیر حداقل فشار در کمپرسورها به صورت کلی عبارتند از:

 1. حفظ فشار حداقل: شیر حداقل فشار برنامه‌ریزی شده‌ای است که فشار داخلی در کمپرسور را در سطحی حداقل نگه می‌دارد. این کار با جلوگیری از کاهش فشار زیر حداقل و جلوگیری از توقف یا خرابی کمپرسور در نتیجه کاهش فشار انجام می‌شود.
 2. حفظ گردش روغن: از ایجاد فشار اولیه مناسب در کمپرسور برای گردش روغن در سیستم اطمینان حاصل می‌کند. این کار با ایجاد فشاری که به اندازه کافی برای حرکت روغن در سیستم کافی است، انجام می‌شود.
 3. جلوگیری از برگشت هوا به مخزن سپراتور: این قطعه همچنین از برگشت هوای مخزن سپراتور به داخل مخزن و واحد هواساز جلوگیری می‌کند. این عمل با جلوگیری از افزایش فشار بیش از حد و مشکلات مرتبط با آن همچون جداسازی ناکافی آب انجام می‌شود.
 4. بهینه‌سازی عملکرد کمپرسور: بهینه‌سازی عملکرد کمپرسور با تضمین اینکه در شرایط عملیاتی مطلوب باقی می‌ماند و از دیگر قطعات سیستم تا حد ممکن محافظت می‌کند.
 5. تنظیم فشار: برخی از شیرهای حداقل فشار قابلیت تنظیم فشار را دارند تا به وضعیت خاصیتان سازگار شوند. این امکان به کاربر اجازه می‌دهد تا فشار مورد نیاز را برای برنامه‌های خاص تنظیم کند.

این اصول به کمک شیر حداقل فشار، عملکرد بهینه کمپرسورها را تضمین می‌کنند و از آسیب به سیستم جلوگیری می‌کنند.

کاربرد شیر حداقل فشار

شیر حداقل فشار در کمپرسورها واحدی است که در کنترل و حفظ فشار مناسب در داخل کمپرسورها نقش دارد. کاربردهای اصلی آن عبارتند از:

 • حفظ فشار مناسب: وظیفه حفظ یک فشار حداقل داخلی در کمپرسور را دارد. این فشار حداقل برای حفظ عملکرد صحیح کمپرسور و جلوگیری از آسیب به قطعات داخلی ضروری است.
 • حفظ گردش روغن: این شیر با حفظ فشار مناسب در داخل کمپرسور، به گردش منظم و بهینه روغن در سیستم کمپرسور کمک می‌کند. گردش مناسب روغن در داخل کمپرسور از بروز مشکلات ناشی از کاهش روغن یا سایر مشکلات مربوط به لوازم داخلی جلوگیری می‌کند.
 • جلوگیری از بازگشت هوا: این شیر از برگشت هوای مخزن ذخیره هوا به داخل کمپرسور واحد هواساز جلوگیری می‌کند. این عمل باعث حفظ کیفیت هوای خروجی و عملکرد بهتر کمپرسور می‌شود.

بنابراین، شیر حداقل فشار در کمپرسورها بهبود عملکرد و کیفیت کار آن‌ها را تضمین می‌کند.

انواع شیر حداقل فشار

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید